spey: (Default)
[personal profile] spey
Сьогодні ходив у філармонію на тріо "Оберон" з Німеччини. Грали у новому (точніше, відремонтованому) залі на третьому поверсі. Там ще висять дві мозаїки на тему картини Клімта "Поцілунок". Звук охуєнний, набагато краще, ніж в нижньому залі. Як сказала сусідка, правда і сторонні шуми чути краще. Дівчата (скрипка та віолончель) хароші, дуже артистичні і живі, не сидять як манекени. Скрипку я правда майже не бачив, бо у проході стояло падло з камерою на тринозі. Ще й широке, був би хоч худий, чи боком стояв. А от з фортепіано (хлопець) було щось не те спочатку. Потім стало краще, але все одно щось не то. Якийсь різкий звук. Можливо піаніст лінився оту педальку натискати, а може вона не працювала, не знаю, не було рядом спеціаліста, щоб спитати. Я спитав у сусідньої тьотки, вона лише загадково посміхнулась.
Грали Гайдна, Бетховена, якусь модернову хрінь і Мєндєльсона. Гайдн - наївний романтик. Бетховен - це депресивна гармонія, яка витягує з тебе жили і намотує їх на величезний барабан. Веселі фрагменти звучать як сарказм. Весело вам? - Ну-ну... Місцями правда нічого, енергійно. Про модернову хрінь і писати не буду, гівно. Мєндєльсон - це чітка і зрозуміла нам, народженим у ХХ (ха-ха) сторіччі, музика. Супер. :-)
Саса якось питав, нахуй брати дітей у ресторан? Це ще нічого. Нахуй брати дітей на симфонічний концерт?? Воно ж не буде сидіти стільки, це ж дитина. Заважала слухати, потім вивели вже, відмучилась. :-)
От цікаво, як вони грають без діріжора утрьох. Ноти-то у всіх однакові, а ритм у кожного свій. І ніхто ж його не задає, ударника ж нема. Тим не менш по ним можна метроном калібрувати. І моніторів же нема, вони себе хоч чують? Класне тріо, чудові емоції та багато думок. Щось ще хотів написати, вже не пам'ятаю.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

spey: (Default)
spey

November 2016

M T W T F S S
 12345 6
78910111213
14151617181920
21222324 252627
282930    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-09-20 18:29
Powered by Dreamwidth Studios